• Úvod
  • Podání oznámení

Podání oznámení

V případě, že jste svědky páchání trestné činnosti nebo jste sami poškozeni trestnou činností příslušníka Policie České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky anebo Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo zaměstnance výše uvedených bezpečnostních sborů, můžete tuto trestnou činnost ohlásit. V některých, velmi závažných, zákonem předvídaných případech tak dokonce učinit přímo musíte. Jedná se např. o vlastizradu, teror, teroristický útok, vraždu, znásilnění, loupež, týrání svěřené osoby a další.

O trestný čin se nejedná, pokud ze strany příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru dochází např. ke strohému či hrubému až urážlivému jednání, nedůslednému vedení trestního řízení (špatně formulované otázky, nedodržení zákonné lhůty), nedbalému ustrojení, přestupku v dopravě nebo projevu okamžité nevrlosti či špatné nálady příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru. Tato příkladmo popsaná jednání mohou dle okolností vést ke kázeňskému potrestání nadřízeným nebo mohou vyvolat zásah státního zástupce - garanta zákonnosti přípravného řízení nebo obojí.

Generální inspekce bezpečnostních sborů řeší především ta jednání příslušníků nebo zaměstnanců bezpečnostních sborů, která jsou trestným činem. Kázeňské přestupky vyřizují nadřízení příslušníků nebo zaměstnanců jednotlivých bezpečnostních sborů - služební funkcionáři, a to i prostřednictvím vlastních kontrolních mechanizmů.

Při podání oznámení můžete postupovat některým z níže uvedených způsobů:

a) osobně - ústně do protokolu,

b) písemně v listinné podobě – např. fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis osoby, která oznámení činí,

c) v elektronické podobě - datovou schránkou nebo e-mailem s připojeným elektronickým podpisem (adresa elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., datová schránka: v7m7926, podporované formáty dokumentů: html, pdf, doc, xls, rtf, docx, xlsx, maximální velikost celého podání (e-mail): 9 MB, podporované datové nosiče: disketa vel. 3,5" (systém souborů FAT), USB Flash disk, CD, DVD, externí HDD, Blue Ray, paměťová karta).

Z podání musí být především patrno, kdo je činí, jaké věci se týká, co podatel navrhuje. V případě, že podání neobsahuje předepsané náležitosti, považuje se za anonymní.

V případě osobního podání se můžete dostavit v pracovní době přímo na některé z pracovišť Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pracovní doba v pracovní dny je od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Mimo uvedenou pracovní dobu doporučujeme nejdříve telefonicky kontaktovat oddělení operační na tel: 974 839 734, fax: 974 839 747, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V rámci jednotlivých pracovišť jsou vyčleněni příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří v mimopracovní době zabezpečují služební pohotovost.

V centrále Generální inspekce bezpečnostních sborů na adrese Skokanská 2311/3, 160 17, Praha 6, můžete učinit toliko podání, které se vztahuje k příslušníkovi nebo zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Vaše trestní oznámení bude neodkladně přijato, zaevidováno a přiděleno k vyřízení.

Podání můžete učinit v pracovní době přímo také na kterémkoliv státním zastupitelství. Pokud v podání půjde o důvodné podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních sborů, státní zástupce podání postoupí na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Nebudou-li podání učiněná prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s připojeným elektronickým podpisem obsahovat některé podstatné náležitosti, budete vyzváni k doplnění, případně můžete být v rámci přípravného řízení k věci i předvoláni.

kontakty

  • Telefon - 974 839 734
  • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Podvodník se vydával za pražského šéfa GIBS

3. prosinec 2020

Policejní instruktor zvýhodňoval dodavatele a soutěžitele v rámci veřejných soutěží

24. listopad 2020

Kuchař pardubické věznice pronášel odsouzeným drogy.

23. září 2020

Policisté z odboru dopravy brali úplatky

18. září 2020
© 2020 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena