• Úvod
 • O nás
 • Pravomoci a povinnosti

Pravomoce a povinnosti příslušníka inspekce

S kým inspekce spolupracuje

 • s ozbrojenými silami

 • s bezpečnostními sbory

 • orgány veřejné správy

 • právnickými osobami

 • fyzickými osobami

Co po vás může příslušník inspekce při plnění služebních úkolů požadovat

 • věcnou pomoc

 • osobní pomoc

 • podklady

 • informace

 • osobní údaje

 • podání vysvětlení

 • aby po nezbytnou dobu nevstupoval na místo určené příslušníkem inspekce

 • aby se po nezbytnou dobu nezdržoval na určeném místě

 • aby hrozí-li závažné ohrožení života nebo zdraví po nezbytnou dobu setrval na určeném místě

Kdy požadavku příslušníka inspekce nemusíte vyhovět

 • brání-li v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti

 • plnění jiné zákonné povinnosti

 • pokud by fyzická osoba poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou

Za jakých podmínek je příslušník inspekce oprávněn zajistit osobu

 • pokud osoba svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život

 • pokud osoba svým jednáním bezprostředně ohrožuje život anebo zdraví jiných osob nebo majetek

 • pokud má být osoba předvedena podle trestního řádu

 • pokud osoba při předvedení podle zákona kladla odpor nebo se pokusila o útěk

 • pokud osoba v budově inspekce úmyslně znečišťuje anebo poškozuje majetek

 • pokud osoba slovně uráží příslušníka inspekce anebo jinou osobu

Kdy je příšlušník inspekce oprávněn zastavit vozidlo a provést jeho prohlídku

 • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu

 • pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu

 • pátrá-li po věcech pocházejících nebo souvisejících s trestnou činností

 • pátrá-li po hledané osobě

 • pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech

 • má-li důvodné podezření, že se ve vozidle taková osoba nebo věc nachází

 • má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin

 • Za účelem provedení prohlídky je příslušník inspekce dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly

Jakých donucovacích prostředků je příslušník inspekce při zákroku oprávněn použít

 • hmaty, chvaty, údery, kopy

 • slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek

 • obušek a jiný úderný prostředek

 • vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně s dočasně zneschopňujícími účinky

 • zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla

 • úder střelnou zbraní

 • hrozba namířenou střelnou zbraní

 • varovný výstřel

 • pouta

 • prostředek k zamezení prostorové orientace

kontakty

 • Telefon - 974 839 734
 • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Vyhodnocení zákroku Policie ČR při demonstraci na Staroměstském náměstí ze dne 18. října 2020

18. leden 2021

Pražský policista drogovým dealerem

11. prosinec 2020

Podvodník se vydával za pražského šéfa GIBS

3. prosinec 2020

Policejní instruktor zvýhodňoval dodavatele a soutěžitele v rámci veřejných soutěží

24. listopad 2020
© 2020 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena
RSS feed